Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dolná Trnávka

Základné údaje
Leží v Žiarskej kotline prevažne na nive Hrona. Obec sa prvý raz písomne uvádza v r. 1388 ( Thornoka Inferior), patrila hradnému panstvu Revište. Opátstvo v Hronskom Beňadiku tu malo mýtnu stanicu. Od konca 17. stor. bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., doplnkovo pltníctvom a tkaním plátna. Škola je dokladovaná od r. 1909. Počas 2. svet. vojny tu pôsobila protifašistická ilegálna skupina vedená Karolom Dolinským, ktorá tlačila ilegálny časopis Jánošík a letáky. Kaplnka najsv. Trojice, neoklas., bola postavená r. 1872, obnovená r. 1936. Pamätným domom je budova ZŠ, v ktorej sa ukrývali ileg. pracovníci a tlačil sa ileg. časopis Jánošík.
Späť