Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Mlynčeky

Základné údaje
Rozkladajú sa na brehu potoka Kežmarská Biela voda 5 km severozápadne od Kežmarku. Základom vzniku obce bol mlyn mesta Kežmarok, ku ktorému pribudol hostinec. V 19. storočí územie osídľovali najmä prisťahovalci zo Ždiaru. V roku 1881 tu vznikol liečebný ústav, ktorý sa neskôr zmenil na rekreačné stredisko pre deti. Až do roku 1956 to bola osada mesta Kežmarok a odvtedy sa stali už samostatnou obcou. Na okraji obce sa nachádza Domov SČK Henriho Dunanta, účelové zariadenie s celoročnou prevádzkou. Rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa bol vysvätený 8. 11. 1970. V obci s turistickým charakterom sa nachádza základná a materská škola a Okresná stanica mladých turistov. Obec leží na značenej Podtatranskej cyklomagistrále z Podbanského do Kežmarku, s dľžkou 47,5 km. V katastri obce sa nachádzajú rekreačné zariadenia.
Späť