Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hontianske Trsťany

Základné údaje
Ležia na rozhraní Ipeľskej pahorkatiny a Krupinskej výšiny v doline potoka Trsteník. Písomne sa obec spomína v r. 1245 (Nadasd), patrila prepošstvu v Šahách. Do r. 1685 ju takmer sto rokov okupovali Turci, potom patrila jezuitom a od r. 1776 banskobystrickej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, do 19. stor. vinohradníctvom.

Barok. kostol sv. Bartolomeja apošt. pochádza z r. 1759.
Späť