Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Láb

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený už v neolite - sídlisko lengyelskej kultúry, ale i v dobe laténskej, rímsko-barbarskej i slovanskej a veľkomoravskej. Obec s osídlením z veľkomoravských čias sa spomína v roku 1206. Patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinka, v roku 1553 Szerédyovcom a panstvu Stupava. Vtedy tu bolo 28 port. V 16. storočí sa tu usadila početná skupina chorvátskych kolonistov. V roku 1720 bol v obci mlyn, krčma a 63 daňovníkov. V roku 1828 bolo v obci 176 domov a 1277 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a zeleninárstvom, od 19. storočia i remeslami. Lábski zeleninári boli známi svojou pestovanou zeleninou až vo Viedni. Obec vydala rozsiahlu publikáciu pod názvom "Nová kniha o Lábe", v ktorej sa dozviete podrobnejšie o vývoji obce, jej názve i o súčasnosti.
Späť