Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vrbov

Základné údaje
Stará obec sa nachádza 7 km južne od Kežmarku vo Vrbovskej pahorkatine a v Levočských vrchoch. Nachádza sa tu rybársky areál so sústavou štyroch rybníkov a známe termálne kúpalisko so siedmymi bazénmi a termálnou liečivou vodou teplou 56-59 °C. Najstaršia zmienka o obci Werbew pochádza z roku 1251. Tento názov svedčí o jeho slovanskom osídlení pred tatárskym vpádom. V 2. polovici 13. storočia obec dosídlili Nemci. Patrila do Spoločenstva spišských Sasov a v rokoch 1412 - 1772 bola v zálohu Poľska. V rokoch 1778 - 1876 bola začlenená do Provincie XVI spišských miest. V 18. storočí tu pracovali 2 píly a menší počet remeselníkov, no najviac kožušníkov. Obyvatelia pálili aj lieh a obchodovali s plátnom. Vrbov mal viaceré názvy - Menhardsdorf, Menersdorf, Werbo, Menyhárd, Menhardi Villa, Menhardsdorf, Männersdorf, Wrbowé. Pred skončením 2. svetovej vojny sa väčšina obyvateľov nemeckej národnosti vysťahovalo a na ich miesto prišli obyvatelia Blažova a Ľubických kúpeľov. V 2. polovici 13. storočia tu bol postavený rím. kat. gotický Kostol sv. Serváca z roku 1222, prestavaný v 15. storočí, upravený v roku 1539 a rokokovo vyzdobený v roku 1772. V ňom sa nachádza neskorogotická Madona z Ruskinoviec. Historicky vzácna je pôvodne gotická zvonica renesančne prestavaná so štítovou atikou z roku 1644. Okrem toho sa tu nachádza barokový Mariánsky stĺp z roku 1730 a evanjelický tolerančný klasicistický kostol z roku 1784. V roku 1775 bola postavená rímskokatolícka kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Nachádza sa tu pošta, rím. kat. farský úrad, materská a základná škola, obecná knižnica, detský folklórny súbor Tatranka. Pracujú tu aj praktickí lekári pre deti, dorast a dospelých a zubná ambulancia. V telovýchove je známy TJ Vrbov a úspešní stolní tenisti. Občania sa vďaka výborným prírodným podmienkam sústreďujú na rozvoj cestovného ruchu.
Späť