Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Javorina

Základné údaje
Javorina vznikla ako vojenský obvod v roku 1953 zlúčením obcí Blažov, Dvorce, Ruskinovce a Ľubické Kúpele. V roku 1953 boli do nej vyčlenené aj časti katastrov obcí Holumnica, Jakubany, Jurské, Kolačkov, Krásna Lúka, Levoča, Lomnička, Ľubica, Majerka, Nižné Repaše, Oľšavica, Stotince, Šamborn, Tichý Potok, Torysky, Tvarožná a Závada. V súčasnosti v obciach nikto nežije.
Späť