Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Horná Ves

Základné údaje
Leží v Kremnických vrchoch na sútoku Lúčanského potoka s Rudnicou. Najstarší písomný prameň sa viaže k r. 1429 (Vindisdorf), kedy ju dal kráľ Žigmund spolu s obcami Dolná Ves, Kunešov a Lúčky do zálohy mestu Kremnica. V r. 1451 tu mal hlavný stan Ján Hunyady, keď tiahol proti J. Jiskrovi do Kremnice. V r. 1656 - 1657 plienili v obci Turci. Škola je písomne doložená z r. 1835. V obci je umiestnená chránená pamiatka - barok. morový stĺp so súsoším sv. Trojice z r. 1711, prenesený z Kremnice v r. 1776. Ústí tu druhá dedičná štôlňa, ktorá odvodňovala Kremnické Bane (Piargy) a bane pod Kalváriou.
Späť