Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Šumiac

Základné údaje
Obec sa nachádza vo V časti Horehronského podolia na J úpätí Nízkych Tatier. Časťou obce je Červená Skala. Do r. 1954 patrili Šumiacu aj osady Nová Maša Švábolka, Valkovňa a Zlatno. Šumiac bol založený na valašskom práve na území patriacom panstvu hradu Muráň, listinne doložený r. 1573. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom oviec a dobytka, neskôr prácou v lese, nachádzala sa tu píla a sklárska huta. Za rekatolizácie prešla časť evanjelických obyvateľov ku gréckokatolíkom. V 19. stor. bola v osade Červená Skala v prevádzke Coburgovská železiareň, ktorá bola zlikvidovaná r. 1926. Namiesto nej bola postavená parná píla. Obyvatelia obce sa zaoberajú poľnohosp., prácou v lese a na železnici. Gr. kat. barokovo-klasicistický kostol Nanebovstúpenia Pána bol postavený v r. 1775 na mieste staršieho dreveného chrámu z r. 1643, renovovaný v r. 1898 - 1901. Uprostred obce sa nachádza klasicistická kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z r. 1823. Pomník padlým v SNP je dielom arch. A. Slatinského a p. Bána (1954). V osade Červená Skala je kostol Nanebovstúpenia Pána, postavený r. 1825, renovovaný r. 1889.
M. č.: červená skala, šumiac.
Späť