Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jesenské

Základné údaje
Leží v SV časti Hronskej pahorkatiny. Je kopcovitého rázu. Cez obec preteká potok, časť katastra tvorí zalesnená plocha. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1251 ako Sytetkuth. Patrila miestnym zemanom. V r. 1573 ju spustošili Turci. V r. 1657 sa spomína ako Setetkút. V r. 1892 bola pripojená k Beši. Po vzniku ČSR bola na terajšom území slovenskými kolonistami založená obec Jesenské, na základe parcelovania veľkých panských majetkov. Pomenovaná bola po slovenskom básnikovi Jankovi Jesenskom. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. V r. 1938 bola obec Jesenské pričlenená k Beši, až na krátke obdobie po r. 1945 kedy bola samostatná a neskôr premenovaná na Jesenské Údolie. V tomto období dosiahla obec rozvoj vďaka poľnohosp. výrobe. Od 7. 1. 1992 je samostatnou obcou s vlastným obecným zastupiteľstvom a obecným úradom s pôvodným názvom Jesenské. Obec má vodovod, je elektrifikovaná, splynofikovaná, je napojená na telekomunikačnú sieť s digitálnou ústredňou a má obecný rozhlas. Obec má rozpracovanú dokumentáciu územného plánovania. V budúcnosti plánuje rozvíjať turizmus a agroturistiku.

V obci sa nachádza socha Sv. Jána Nepomuckého z r. 1783 a obnovená v r. 1930. Rím. kat. kostol sv. Jána Don Bosco je pseudogotický z r. 1938. Zachovalo sa tu pohrebisko z 11. stor. a hrob z 9. stor. V obci je pomník SNP.
Späť