Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bacúch

Základné údaje
Obec leží vo V časti Horehronského podolia na náplavovom kuželi Bacúšskeho potoka. Chotár sa nachádza na úpätí Nízkych Tatier na S od Hrona. Miestne lesy sa spomínajú v r. 1274. Osada vznikla až v polovici 15. stor. v chotári Brezna okolo baní na drahé kovy. Kvalitná železná ruda sa ťažila v r. 1470 - 1545, 1561 - 1563 a v r. 1602. Od konca 16. stor. bola komorskou osadou a osadníci boli prevažne drevorubači. Obec vyhorela 28. 8. 1921, po požiari nasledovalo vysťahovalectvo. V obci sa nachádza prameň minerálnej vody "Prameň Boženy Němcovej" a technicko-kultúrna pamiatka Tajch. Obyvatelia pracujú v poľnohosp., v lesoch a v okolitých pílach. Po druhej svetovej vojne tu pracovala valcha na súkno. Rím. kat. kostol sv. Jozefa bol postavený v r. 1863, predĺžený r. 1936.
Späť