Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Abrahámovce

Základné údaje
Obec sa nachádza pod juhozápadnými výbežkami Levočských vrchov. Abrahámovce sú jednou z tzv. kopijníckých obcí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1286 pod názvom Abrham, ktorý pochádza od mena zakladateľa obce. V minulosti sa menovali Abrahamsdorf, maď. Abrhamfalva, Abrhaamowcze (1786); 1808 maď. Ábrahámfalva; maď. Ábrahámfalu; Abrhámovce, Pikovce; Abrhamovce - Pikovce; Abrhamovce; Abrhámovce. V roku 1892 boli k obci pričlenené Pikovce, v minulosti nazývané Pikócz, Pikfalva, Pickdorf, Pikowce; Pikóc a Pikfalu. Obec patrila do Stolice X spišských kopijníkov. Obyvatelia sa venovali hospodárstvu, povozníctvu a pleteniu košíkov. Vzácny je rím. kat. kostol sv. Šimona a sv. Júdu, pôvodne gotický z polovice 14. storočia, ktorý neskôr prešiel väčšími prestavbami. Obrazy na hlavnom oltári pochádzajú z konca 15. storočia z maliarskej dielne v Spišskej Kapitule. Cenné sú aj gotické oltárne plastiky zo 14. storočia. Nachádza sa tu pošta, rím. kat. farský úrad a obecná knižnica. M. Kopkáš vydáva Panorámu Abrahámoviec (1994 - 1998) a Panorámu Spiša a Tatier (od roku 1995).

Späť