Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pohronská Polhora

Základné údaje
Obec sa nachádza vo V časti okresu v Slovenskom rudohorí v údolí potoka Rohozná. V 2. tretine 18. stor. sa tu nachádzala samota s hostincom na ceste z Brezna do Gemera. Vznik obce podmienili časté prepady obchodníkov a cestujúcich zbojníkmi. Pôvodné obyvateľstvo prišlo na územie obce na jar 1786 z Oravy a Liptova a zaoberalo sa poľnohosp., drevorubačstvom a povozníctvom. V obci bola v r. 1795 postavená vysoká pec v rámci hrončianskeho komplexu a bola v prevádzke do r. 1877. V 80. r. 19. stor. štátne lesy vybudovali parnú pílu. Obec sa oddelila od Brezna v r. 1888. Rím. kat. kostol sv. Michala archanjela bol postavený v r. 1802 - 1808. V starom cintoríne sa nachádza viac ako 100 liatinových krížov, ktoré na začiatku 20. stor. vyrábal Hronec. Pomník padlým v SNP je dielom sochára J. Rybárika a Ing. M. Drobila (r. 1954). Rodisko Štefana Padličku sochára nar. r. 1867.
Späť