Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hontianske Moravce

Základné údaje
Ležia v juhovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny v doline Veperského potoka. Stred chotára s obcou sa rozprestiera na širokej nive pri sútoku Veporského, Trstianskeho a Lišovského potoka. Vznikla 1960 zlúčením dvoch obcí - Kostolné a Opátove Moravce. Názvy obce: Kostolné Moravce - 1245 Morout; 1773 Kostolne Morawce; maď. Egyházmarót. Opátove Moravce - 1135 Morout; 1496 Apath Marouth; 1786 Opatowské Moravce; maď. Apátmarót. Kostolné Moravce - obec vznikla v 13. stor. patrila panstvu Bzovík, od 16. stor. rodine Zmeškalovcov. R. 1715 mala mlyn, 6 kúrií, 26 poddanských domácností. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Opátove Moravce - kráľ Štefan I. daroval Lampertovi z rodu Hun, ktorého vnuk založil prepošstvo v Bzovíku. Od 1269 bola majetkom Pilišského opátstva cistercitskej rehole. R. 1715 mala 15 poddanských domácností. Ženy sa zaoberali vyšívaním, tkaním plátna a handričkových pokrovcov. Medzi najstaršie pamiatky patrí klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. stor.; ev. kostol z r. 1822 bol postavený na mieste staršieho kostola (1548).
M. č.: Kostolné Moravce, Opatovské Moravce.
Späť