Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Plavecký Mikuláš

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený už v paleolite. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1394, kedy získal plavecké panstvo od kráľa Žigmunda Stibor zo Stiboríc. V roku 1553 patrila Szerédyovcom a mala 33 port. V roku 1720 mala 3 mlyny a 52 daňovníkov, v roku 1828 157 domov a 1132 obyvateľov.
Späť