Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vlkovce

Základné údaje
Vlkovce ležia na Levočskom úbočí v juhozápadnej časti Levočských vrchov v pramennej oblasti Tvarožnianskeho potoka. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1268. Od roku 1317 patrili do Spoločenstva spišských Sasov, no v 15. storočí boli už poddanskou obcou. V roku 1540 boli dané do zálohu Levoči. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, povozníctvu a výrobe šindľov. V minulosti sa spomínajú ako Vilkocz, Kuntzensdorf, Wilkowcze (1773), Kiskunchfalu (1892 - 1902) a od roku 1927 má terajší názov. V roku 1936 si obyvatelia postavili kostol Božského Srdca Ježišovho a zrekonštruovali ho v roku 2000. Neďaleko sa nachádza značená cykloturistická trasa. Je tu základná a materská škola.
Späť