Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vysoká pri Morave

Základné údaje
Chotár obce kontinuitne osídlený už od neolitu, nachádzajú sa tu žiarové hroby zo 6. - 7. stor. ako aj z veľkomoravského obdobia. Obec sa spomína v roku 1271 pod názvom Znoyssa. Patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinka, neskôr Szerédyovcom a stupavskému panstvu. V 16. storočí sa tu usadili chorvátski kolonisti. V roku 1553 mala 6 port, v r. 1697 vznikol cech rybárov, v r.1720 56 daňovníkov. V roku 1828 bolo v obci 204 domov s 1463 obyvateľmi. Zaoberali sa poľnohosp., rybolovom a výrobou úžitkových predmetov z tŕstia. V 19. storočí tu bola v prevádzke panská pálenica, rafinéria liehu, neskôr parný mlyn. V r. 1953 sa v obci ťažil zemný plyn. Do katastra obce patria PR Dolný les a Horný les vyhlásené na ochranu biotopov lužného lesa a rezervácia Rozporec s dubovo-jaseňovým lesom. V blízkosti obce sa nachádzajú aj vodné plochy vzniknuté po vyťažení štrku. Obec ponúka široké možnosti rekreačného vyžitia. Nivou rieky Moravy prechádza náučný cyklistický chodník z Devína do Moravského Jána, ktorý prirodzene križuje Malokarpatskú vínnu cestu smerujúcu do rakúskych oblastí pestovateľov vína. Významnou kultúrno-historickou pamiatkou je rím. kat. pôvodne barokový kostol sv. Ondreja Apoštola.
Späť