Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Horný Badín

Základné údaje
Leží na plochom chrbte medzi dolinou Jalšovíka - prítoku Krupinice a Vrbov - ky v Krupinskej výšine. Pahorkatinný až vrchovinný chotár je odlesnený, len strmé úbočia doliny Jalšovíka sú pokryté súvislým dubovým lesom. Názvy obce: 1391 - Bagyon; 1773 - Horný Badín; maď. Felsőbágyon. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1135, keď sa spoločne s Dolným Badínom nazývala Vila Badua a patrila k hradnému panstvu Bzovík. V r. 1715 mala 14 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 31 domoch 185 obyv. Zaoberali sa poľnohosp. a vinohradníctvom. Horný Badín je cestnou radovou dedinou, v ktorej sa z 19. stor. zachovalo niekoľko zvyškov typicky hontianskej architektúry.
Späť