Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Svätá Mária

Základné údaje
Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 99 m. Sídlisko vzniklo okolo miestneho kostola v 11., prípadne v 12. storočí. Najstarší doklad o dedine je z r. 1261. Patrila Jágerskej kapitule. V r. 1600 bolo v dedine 20 poddanských domov. Neskôr sa sídlisko zmenšovalo, v r. 1715 až 1720 v ňom postupne žili 3 až 6 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 50 domov a 385 obyv., v r. 1900 bolo 501 a v r. 1970 693 obyv. V chotári sa nachádzali aj vinice. Od r. 1956 je súčasťou obce aj bývalá dedina Pavlovo. Najstarší písomný doklad o nej pochádza z r. 1404. V r. 1600 bolo v sídlisku 6 poddanských domov, v r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 2 - 3 poddanské domácnosti. V r. 1828 bolo 21 domov a 165 obyv., v r. 1900 184 obyv.
M. č.: bodrog, pavlovo.
Späť