Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pečeňady

Základné údaje
Chotár obce tvorí terasa Dudváhu a Trnavská pahorkatina. Obec vznikla ako strážna osada Pečenehov na potoku Dudváh. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1208 pod názvom Byssenorum. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené už z mladšej a neskorej doby kamennej. Z obce pochádzajú i nálezy z doby bronzovej a stredoveku. Obec Peťová bola v r. 1898 zlúčená s Pečeňadmi. Medzi pamiatky v obci patrí kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kláštor kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža (z r. 1899), prícestné kríže a sochy v chotári obce a v časti Peťová je to klasicistický kaštieľ (1825). Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., dnes dochádzajú za prácou, pracujú v Trnave, Jaslovských Bohuniciach, Piešťanoch a vo Vrbovom.
Späť