Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Výborná

Základné údaje
Nachádza sa v severnej časti Popradskej kotliny a na južných svahoch Spišskej Magury, pod južnými svahmi Partizánskej hory. Leží približne na polceste medzi Lendakom a Slovenskou Vsou. Založili ju nemeckí kolonisti v polovici 13. storočia. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1289. Jej názov je vraj odvodený od minerálneho prameňa výbornej chuti a je doložený v roku 1463. Patrila viacerým zemepánom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Po vysťahovaní Nemcov po 2. svetovej vojne ju osídlili obyvatelia zamagurských obcí a Lendaku. Bola známa aj ako Viborna, Berbron, Sörkút. Aj v tejto obci sa nachádza starobylý rím. kat. gotický kostol sv. Uršuly postavený okolo roku 1313, renesančne bol prestavaný v 16. storočí a barokovo upravovaný v 17. storočí. Pozoruhodný je drevený kazetový strop s pomaľovanými renesančnými ružicami. Každá zo 48 kaziet má iný vzor. Kamenná krstiteľnica pochádza z roku 1585 s dreveným vrchnákom a gotická plastika Madony zo 14. storočia. V interiéri sú aj 3 barokové oltáre. Klasicistický evanjelický kostol pochádza z roku 1833. Nachádza sa tu materská škola.
Späť