Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľká Lomnica

Základné údaje
Obec leží neďaleko ústia Studeného potoka do rieky Poprad na križovatke ciest do Popradu (9 km), Kežmarku (8 km) a Tatranskej Lomnice (9 km), v juhozápadnej časti Kežmarskej pahorkatiny uprostred Popradskej kotliny a na juhovýchodnom úpätí Vysokých Tatier. Bola osídlená už v eneolite. Archeologické nálezy odkryli sídlisko s kanelovanou keramikou, otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, pilínskej kultúry z mladšej doby bronzovej, púchovskej kultúry, z doby rímskej a slovanské artefakty. Obec vznikla pri starom sídlisku na území, ktoré získali Brezovickí (Berzeviczy). Spomína sa v roku 1257. Mala poľnohospodársky charakter. Obec je známa pod názvom Kakaslomnic, Grosslomnitz. V obci je pozoruhodný rím. kat. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, pôvodne románsky a goticky prestavaný v roku 1412, s jedinečnými stredovekými nástennými maľbami zo 14. storočia, ktoré zobrazujú legendu o sv. Ladislavovi, bojujúceho s Kumánmi. Nachádza sa tu aj evanjelický kostol z roku 1785 postavený Františkom Bartelom zo Spišskej Novej Vsi. Ku kostolu postavili vežu v roku 1908. Okrem toho sa tu nachádza barokový kaštieľ z roku 1772, prestavaný v 20. storočí, neskorobarokový kaštieľ z konca 18. storočia, neskorobaroková kúria z konca 18. storočia, pamätná tabuľa Juraja Buchholtza a hrob Gregora Berzeviczyho. V obci je pošta, materská a základná škola, rím. kat. farský úrad, praktickí lekári pre deti, dorast a dospelých, zubná ambulancia a lekáreň. Nachádza sa tu aj jazdecký areál a golfové ihrisko.
Späť