Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Repište

Základné údaje
Leží v severozáp. časti Štiavnických vrchov vo vrcholovej úvalinke prítoku potoka Teplá. Obec sa spomína v r. 1388 (Repistia) ako súčasť majetku hradného panstva Šášov, od 17. stor. bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a baníctvom (v baniach v Banskej Štiavnici). Neobaroková klas. kaplnka z r. 1861 bola postavená na mieste neskorogot. kostola
Späť