Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Osturňa

Základné údaje
Osturňa patrí medzi rázovité rusínske obce v Osturnianskej brázde na severných svahoch Spišskej Magury pri hraniciach s Poľskom v doline Osturnianskeho potoka. Obyvateľstvo obce pochádza z Lemkovštiny, kde bolo nárečie ukrajinké a rusínske. S dĺžkou 9,5 km je jednou z najdlhších potočných obcí na Slovensku. V jej okolí sa nachádza prírodná pamiatka Jazero, na hraniciach s Poľskom - Veľké Osturnianske jazero a Malé jazerá. Obec je doložená v roku 1590, i keď sú indície, že toto územie sa spomína okolo roku 1313. Založili ju počas šoltýskej kolonizácie na valašskom práve. Patrila nedeckému panstvu Horváth - Paločajovcov (Palocsay). Jej obyvatelia boli pastieri a bačovia. V minulosti sa nazývala Oszturnya, Osturna, Osztúrnya, Osthorn, Ostúrňa, Osztornya. Obci dominuje gr. kat. kostol sv. Michala Archanjela postavený v klasicistickom slohu v roku 1796 a prestavaný v rokoch 1937 a 1947. Nachádza sa tu rokoková kazateľnica z 18. storočia. Zachovalo sa aj viacero pôvodných ľudových stavieb, začlenených do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. V roku 1979 bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Nachádza sa tu pošta, gr. kat. farský úrad.
Späť