Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jurské

Základné údaje
Leží 4 km od Holumnice na severovýchodných svahoch Levočských vrchov, severovýchodne od Spišskej Belej, v doline Holumnického potoka. Obec sa prvýkrát spomína okolo roku 1294. Založili ju Hrhovskí (Görgeyovci). V roku 1408 sa Jurské spomína pod názvom "Zenthgere". Známe sú jeho názvy - Szen - György, Sankt - Georgen, Djurské. Na začiatku 20. storočia existovala v obci valcha na súkno a lis na lisovanie oleja. Nachádza sa tu ranogotický rím. kat. kostol sv. Juraja, ktorého základy pochádzajú z 13. stor., prestavaný v 17. storočí. V roku 1865 bol postavený ev. klasicistický kostol. Je tu základná a materská škola a kultúrny dom.
Späť