Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Malé Kozmálovce

Základné údaje
Ležia v juhozápadnom výbežku Štiavnických vrchov a na pravobrežnej nive Hrona. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného sídliska, slovanského sídliska, ďalej hradisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec vznikla v chotári obce Kozmálovce, písomne doloženej v r. 1332. Malé Kozmálovce sa písomne uvádzajú v r. 1372 (Kys Kozmal). Obec patrila zemanom zo Šaroviec, v r. 1489 panstvu Jelenec, v r. 1718 pripadla panstvu Zlaté Moravce. V r. 1618 ju vyplienili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom.

Kostol z r. 1927 bol postavený v secesnom, neorenes. prvkami ovplyvnenom slohu. Klas. kaštieľ pochádza zo zač. 18. stor.
Späť