Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Studienka

Základné údaje
Prvá písomná zmienka o obci s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z roku 1392, kedy v Žigmundovej donácii na Holíč pre Stibora zo Stiboríc sa spomína obec ako Iwanusfalua. Potom sa na dve storočia vytráca z písomných prameňov, aby sa objavila v roku 1592 ako Hausbruun. Pokiaľ je náš predpoklad správny, obec bola v nepokojnom 15. storočí na zániku, ale dosídlením nemecky hovoriacim obyvateľstvom sa kontinuitu podarilo zachovať. A preto sa ústnym podaním dochoval i starý názov obce, a to ako Szentistvánkút. Po obnovení patrila plaveckému panstvu a v roku 1715 mala 5 mlynov a 9 daňovníkov, v roku 1828 to bolo 175 domov a 1256 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., od 18. storočia aj lisovaním ľanového oleja a pálením smoly.
Späť