Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kubáňovo

Základné údaje
Leží na východných svahoch Ipeľskej pahorkatiny na pravobrežnej nive Ipľa. Písomne sa obec spomína v r. 1236 (Zetheh) v majetkovom spore Kazimíra z rodu Hunt-Poznanovcov s dömöšským prepoštom; pripadla ostrihomskému arcibiskupstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec má veľmi dobré predpoklady pre rozvoj turizmu a agroturistiky. Okolie je zaujímavé hlavne pre rybárov a milovníkov prírody.

Barok. kostol sv. Ladislava bol postavený v r. 1737.
Späť