Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Malé Leváre

Základné údaje
Chotár osídlený už v eneolite-hromadný nález medených nástrojov. Obec sa spomína v roku 1378. Patrila panstvu Plaveč. V roku 1592 mala 34 rodín, v roku 1720 už 41 daňovníkov a v roku 1828 161 domov a 1171 obyvateľov. V 16. storočí sa tu usadili habáni. Obyvatelia sa venovali poľnohosp., rybolovu a tkáčstvu.
Späť