Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Reľov

Základné údaje
Reľov je obec v Spišskej Magure v oblasti Repiska, západne od Magurského sedla na hornom toku Zamagurského potoka, neďaleko jeho sútoku so Sčerbovou. Leží 13 km od Spišskej Starej Vsi. V roku 1976 boli k nej pričlenené Hágy. V okolí sa nachádza prírodná rezervácia Jezerské jazero. Žili tu ľudia už v eneolite a v dobe rímskej. Vznikol ako nemecká pastierska obec na základe zákupného práva zrejme v 13. storočí. Magister Kokoš Brezovický (Berzeviczy) ju v roku 1314 daroval kartuziánom zo Skaly útočišťa. V roku 1727 bola prisúdená ako výmena za Lesnicu rodine Matiášiovských-Švábyovcov. V roku 1568 sa v obci usadil český sklársky majster Ján Gruber, zakladateľ zemianskej rodiny Reľovských. Za 50 uhorských zlatých kúpil od kartuziánskych mníchov reľovské šoltýstvo spolu s miestnou sklárskou hutou. Gruberovi potomkovia boli reľovskí šoltýsi ešte na začiatku 18. storočia. Hágy založil v roku 1612 Juraj Horváth - Palocsay a osídlil ich poľskými utečencami z okolia Nového Targu. Aj táto obec patrila panstvu Červený Kláštor. V 19. storočí sa mnohí obyvatelia vysťahovali do Ameriky. Reľovský rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža postavili po roku 1787. Nachádza sa tu rím. kat. farský úrad.
Späť