Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Drahovce

Základné údaje
Obec leží na pravom brehu rieky Váh, na rovine, ktorú vytvorila rieka Váh v minulosti. Ako osada Debret sa spomínajú v Zoborskej listine z r. 1113, pod názvom Scepdras v listine z r. 1246. Z inundácie rieky Váh pochádzajú nálezy pozostatkov pravekej fauny. Slovanské osídlenie dokladajú sídliská zistené medzi Piešťanmi a Drahovcami. Pri ťažbe štrku v polohe Baková sa našli stredoveké zbrane (15. stor.), z obce pochádza významný poklad strieborných mincí z 15. stor. V obci stojí rim. kat. kostol sv. Martina a kaplnka sv. Cyrila a Metoda. K Drahovciam patria aj Voderady, v ktorých je významnou pamiatkou architektonicky hodnotný kostol Navštívenia Panny Márie (1821). Na historickej pečati z r. 1791 sa objavuje biskup sv. Martin. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., spomínajú sa i vodné mlyny na Váhu. Obec bola v minulosti často postihovaná povodňami Váhu. V obci bol majer, ktorý patril Erdödyovcom. Na fare vo Voderadoch pôsobil významný národovec J. Slota-Rajecký, ktorý je tu aj pochovaný. V r. 1879-1882 tu pôsobil aj kňaz-maliar, autor obrazov s náboženskou a národopisnou tematikou A. Buzna.
M. č.: drahovce, voderady.
Späť