Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Osrblie

Základné údaje
Leží vo veporskej časti Slovenského rudohoria v kotline Osrblianky a Anderlovej. Obec vznikla v r. 1580 ako komorská osada na území Predajnej. R. 1795 postavili hámor na ťahanie železa, čím sa obec zapojila do vznikajúceho Hrončianskeho železiarskeho komplexu. Dokladom toho je aj dodnes zachovaná vysoká pec z r. 1795 neďaleko obce v lokalite Tri vody. V r. 1813 - 1821 tu pracovala drôtovňa, potom sa tu vyrábali železné tyče. V r. 1840 sa v obci vybudovala valcovňa na plechy, ktorá bola zlikvidovaná v r. 1870. V obci sa nachádzala lesná správa. Na potoku Osrblianka bola r. 1867 vystavaná vodná nádrž na plavenie dreva. Začiatkom októbra 1944 bola zriadená na Červenej jame pri Troch Vodách výrobňa výbušnín, tiež proviantný sklad, ktorý bol po potlačení SNP zlikvidovaný. Obyvatelia pracovali v lesoch a ako baníci a železiarski robotníci. V súčasnosti pracujú v okolitých závodoch v železiarňach v Podbrezovej a Hronci. Kostol Navštívenia Panny Márie je z r. 1933 - 1935. Prícestná kaplnka Navštívenia Panny Márie je z r. 1813.
Späť