Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Malý Slavkov

Základné údaje
Podtatranská obec leží bokom od hlavných ciest 3 km západne od Kežmarku. Preteká ňou Slavkovský potok pritekajúci zo Skalnatej doliny v Tatrách. V chotári sa nachádza prírodná rezervácia Slavkovský jarok s ochranou veľmi ohrozeného kosatca sibírskeho a Kút. Spomína sa v roku 1251 ako Zolok, Zalouk (záloh) ako pohraničná obec strážcov - villa speculatorom. Neskôr patrila medzi poddanské obce Kežmarku. Známe sú aj ďalšie názvy Kis-Szalok, Klein - Schlagendorff. V rokoch 1974 - 1995 bola pričlenená ku Kežmarku ako jeho miestna časť. Obyvatelia sa živili poľnohosp. Z pamätihodností treba spomenúť kostol sv. Michala z roku 1711, postavený na starších základoch, pochádzajúcich zrejme z 15. stor. V obci je materská škola.
Späť