Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Šípkové

Základné údaje
Obec leží pri juhovýchodnom okraji Malých Karpát v západnej časti okresu Piešťany. Chotárom preteká Šípkovský potok a pod názvom aqua Sipco sa uvádza v Zoborskej listine z r. 1113. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1349 pod názvom Sipkow. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené už z mladšej doby kamennej. Z obce pochádzajú i nálezy z doby bronzovej a žiarový hrob z mladšej doby železnej (latén). V r. 1975 až 1992 bolo Šípkové zlúčené s Vrbovým. Medzi pamiatky v obci patrí zvonica vežového typu z 19. stor. Kostol v obci bol postavený až v r. 1969 a je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V 19. stor. sa časť obyvateľov venovala aj výrobe hrubých konopných čipiek. Vinohradnícky spolok v obci bol založený v r. 1949. Dnes v obci funguje poľnohosp. družstvo, ale obyvatelia aj dochádzajú za prácou, pracujú v Piešťanoch a vo Vrbovom.
Späť