Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Valaská

Základné údaje
Nachádza sa v strednej časti Horehronského podolia, na J svahoch Nízkych Tatier a časť chotára v Slovenskom rudohorí. V chotári sa v lokalite Diel našiel žiarový hrob z mladšej doby bronzovej. Obec vznikla v priestore kráľovského poľovníckeho revíru. Prvá pís. zmienka o obci pochádza z r. 1470. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali chovom oviec a dobytka a od 18. stor. pracovali v komorských lesoch a okolitých železiarskych závodoch. Začiatkom 20. r. 20. stor. tu bola vybudovaná valcovňa na plech. V r. 1945 - 1965 bolo v obci vybudované sídlisko. PD bolo založené v r. 1957 a r. 1964 začlenené do ŠM Podbrezová. Pôvodný gotický kostol sv. Martina biskupa je z 2. polovice 15. stor., upravovaný v 17. a 19. stor. Pri kostole sa nachádzajú kaplnky sv. Františky Rímskej (1840) a Kalvárie (z 19. stor.). Uprostred obce je kaplnka sv. Jána Krstiteľa (1846). Dnešná časť obce, Piesok, vznikla koncom 18. stor. okolo železiarní, najskôr patriacim Hroncu (do r. 1883), potom Podbrezovej. V obci r. 1789 postavili hámor na výrobu tyčového železa a r. 1874 ho prestavali na valcovňu. Závod i osadu rozšírili v r. 1904 - 1910.
M. č.: piesok, valaská.
Späť