Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veľký Ďur

Základné údaje
Leží vo východnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline Ďurského potoka. V chotári je št. prír. rezervácia Patanská cerina. Obec vznikla zlúčením obcí Horný a Dolný Ďur a Rohožnica v r. 1960.

Horný Ďur: Obec sa vyvinula v chotári obce Ďúr, písomne doloženej v r. 1205 -35 (Geurud). V r. 1278 sa spomína ako Kostolný (Geurud ecclesiastica), patril zemanom z Ďúra, v 17. - 18. stor. rod. Keglevichovcov, Hunyadyovcov, Majthényiovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Dolný Ďur: Obec sa vyvinula v chotári obce Ďúr. Spomína sa v r. 1274 (Geurud), patrila zemanom z Ďúra, od r. 1506 panstvu Levice. V r. 1574 zničili obec Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Barc (osada) sa spomína v r. 1272 (Borch), patrila rod. Hunt - Poznanovcov a ostrihomskej kapitule.

Rohožnica: Obec sa spomína v r. 1290 (Gekenus), patrila zemanom z Kalnej, v r. 1496 zemanom z Trávnice, od r. 1512 paulínom z Máriacsaládu, koncom 18. stor. verejným základinám. V r. 1663 ju vyplienili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Barok. kostol sv. Martina bisk. situovaný v Dolnom Ďure bol postavený v r. 1723 na mieste st. chrámu, prestavaný bol v 19. stor. Klas. stĺp sv. Trojice pochádza zo zač. 19. stor.

V Dolnom Ďúre sa narodil Július Ladziansky (1903 - 1943) lekár, tvorca slov. lekárskej terminológie.
M. č.: Dolný Ďur, Horný Ďur, Rohožnica.
Späť