Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Litava

Základné údaje
Leží na Krupinskej planine, v údolí potoka Litavica. Chotár tvoria plošné chrbty s pahorkatinným reliéfom medzi dolinami Trpína, Litavice, Litavy a ich prítokov. Názvy obce: 1135 - Lytua; 1256 - Zabroud; 1285 - castrum Lytua; 1773 - Litawa; maď. Litva. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1135, kedy patrila bzovíckemu kláštoru. V 13. stor. ju vlastnili Litvayovci. V r. 1307 sa spomína hrad Lytawa. Majiteľmi boli Szécsényiovci, Mányaovci, rod Koháryovcov. Mlyn bol postavený v r. 1496. V 16. stor. obec trpela vyčíňanie Turkov. V r. 1715 tu bolo 24 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 108 domoch 650 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., dobytkárstvom, chovom oviec, povozníctvom, debnárstvom, výrobou poľnohosp. náradia, kuchynského riadu. Najstaršou pamiatkou je gotický rím. kat. kostol postavený v r. 1320 - 1340 na románskom základe; prístavba novej lode z r. 1780 - 1788, obnovený r. 1851. Najstaršia z historicko - umeleckých diel je gotická krstiteľnica zo 14. stor.

Späť