Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Zemiansky Vrbovok

Základné údaje
Leží na Krupinskej výšine v plytkej dolinke potoka Vrbovok. Chotár tvoria ploché chrbty medzi dolinami Trpína, Vrbovky a Jelšovíka. Názvy obce: 1285 - Worbuch Noua; 1808 - Otrubny Wrbowek; 1920 - Zemanský Vrbovok; maď. Nemesvarbók. Osídlenie chotára v 7. stor. zistili podľa nájdeného pokladu, ktorý obsahoval mince Konstanta II. (641 - 668) a Konštantína IV. (668 - 685), náhrdelník, náušnice, misy, kalich. Prvý písomný doklad z r. 1285 uvádza, že obec patrila panstvu Čabraď, neskôr vo vlastníctve pevnosti Bzovík. Veľmi trpela počas tur. okupácie v 16. stor. Výpad Turkov v r. 1569 narobil v obci veľa škody. V r. 1715 mala 11 poddanských domácností a 11 opustených domov, r. 1720 mala už len 6 domácností. Obyv. sa okrem poľnohosp. zaoberali aj vinohradníctvom a ovocinárstvom. Ženy chodili predávať ovocie do Lučenca, Krupiny a Banskej Štiavnice. Významným rodákom bol Ondrej Plachý (1755 - 1810) - publicista, pedagóg.
Späť