Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ráztoka

Základné údaje
Obec sa nachádza v Horehronskom podolí v doline potoka Ráztoka v predhorí Nízkych Tatier. Obec vznikla na panstve hradu Slovenská Ľupča a prvá zmienka o nej pochádza z r. 1424. V 15. stor. bola dosídlená valašskou kolonizáciou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., najmä chovom oviec a od 18. stor. podomovým obchodom s čipkami. V r. 1960 bolo v obci založené PD. Klasicistická kaplnka Panny Márie pochádza z r. 1832. V súčasnosti prebieha výstavba športovo-rekreačného lyžiarskeho areálu Ráztocké Lazy.
Späť