Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Senohrad

Základné údaje
Leží na Krupinskej výšine v horskej časti doliny Litavice. Chotár je v sev. časti zalesnený dubovým a bukovým lesom. Názvy obce: 1135 - Zenerag; 1262 - Senograd; 1394 - Zenahrad; 1511 - Zenorad; 1786 - Sennohrad; maď. Szénavár. Nálezy z 2. a 3. stor. doby rímskej zaraďujú Senohrad k najstaršie osídleným obciam okresu. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1135, pôvodne patril hontianskemu panstvu, potom bzovíckemu opátstvu, po r. 1526 Balassovcom, Fánchyovcom, jezuitom, semináru v Ostrihome. V r. 1715 mala obec 2 mlyny, pivovar a 70 poddanských domácností. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom oviec a dobytka, kováčstvom, sezónnymi prácami na dolniakoch a rozmohlo sa aj vysťahovalectvo. Najstaršou pamiatkou je barok. kaplnka postavená r. 1748, neskôr prestavovaná. V barok. slohu je kostol sv. Imricha z r. 1768; neskorogot. drevená plastika Madony z druhej polovice 15. stor.; kamenná krstiteľnica z konca 15. stor. V obci pôsobil Andrej Kmeť (1841 - 1908) - botanik, archeológ, etnograf a zakladateľ múzejníctva na slovensku; Juraj Zábojník (1608 - 1672) - náboženský básnik.
Späť