Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vyhne

Základné údaje
Ležia pod SZ svahmi Štiavnických vrchov, v úzkej doline ústiacej do doliny Hrona. Vznikli pri náleziskách bohatej železnej rudy. Tá sa spracovávala v miestnych hámroch. Písomne sa uvádzajú v r. 1326 (Vyhine). V stredoveku patrili hradu Levice, Šášov, Revište. Obyv. sa živili ťažbou a úpravou železnej rudy, neskôr rudy bohatej na drahé kovy, železiarskou výrobou (v r. 1839 vznikla špičková strojáreň a zlieváreň Karola Kachelmanna), pálením drev. uhlia, poľnohosp., výrobou piva (traduje sa od konca 15. stor.) a svojpom. výrobou vápna, tehál a spracovaním kameňa. Vyhne najviac preslávili železité termálne kúpele. Teplá voda vyvrela pravdepodobne pri razení banských diel. Spomínajú sa už od 15. stor. a v 18. stor. patrili medzi najvýznamnejšie v Uhorsku. V kúpeľoch sa liečili najmä ženské, reumatické, nervové a vnútorné choroby V r. 1882 sa po navŕtaní nového prameňa postavili ďalšie kúpeľné budovy a rozšírila kúpeľná prevádzka. Po prechode frontu v r. 1945 kúpele vyhoreli a zanikli. V obci je neskorobarok. kostol sv. Michala z r. 1776, na cintoríne liate železné kríže z miestnej továrne, baroková budova fary z r. 1764, banícky dom z konca 19. stor., pôv. starý pivovar r. 1895 prebudovaný na sladovňu, klasicistické súsošie Krst Krista z r. 1827. Vyhne sú vyhľadávaným turisticko - rekreačným a športovým strediskom. Kúpeľnú tradíciu obnovujú v hoteloch Sitno a Termál, vznikajú mnohé penzióny. S obcou V. bola r. 1893 spojená obec Peserany, spomína sa r. 1519, keď patrila hradnému panstvu Šašov.
Späť