Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dolná Lehota

Základné údaje
Obec leží v Horehronskom podolí v doline Vajskového potoka, na V predhorí Nízkych Tatier. Založil ju na území panstva hradu Slovenská Ľupča r. 1358 lokátor Petrík, richtár z Predajnej. Nových osadníkov oslobodil panovník Ľudovít I. na 20. rokov od dávok a šoltýsovi Petríkovi dal dedičné richtárstvo. Súčasný názov obec sa používa od r. 1470. Koncom 17. stor. na návrh banskobystrickej komory bolo odňaté dedičné richtárstvo a obyvatelia obce v r. 1672 - 1848 furmančili v rámci robôt pre erárne bane a huty, pracovali ako panskí hájnici a rybári. V 18. až 20. stor. sa obyvatelia obce zaoberali podomovým obchodom. V 19. a začiatkom 20. stor. tu boli v prevádzke antimónové bane a huta na Lome (stroje demontovali v r. 1946). Do r. 1948 bola v prevádzke píla. Prvé slovenské divadelné predstavenie zahrali v r. 1864. V obci sa nachádza rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa z r. 1914, s výmaľbou od J. Hanulu v interiéri. Klasicistická kaplnka sv. Jána Krstiteľa je z r. 1818. Pomník padlých z 1. a 2. svetovej vojny je postavený podľa projektu S. Opaterného (r. 1960). V katastri obce je rekreačné stredisko Krpáčovo. Vstupnú bránu do turistickej oblasti tvori pamätník 2. Československej paradesantnej brigády v Črmnom (1976), od autorov Akad. sochára Jaroslava Kubičku, Ing. arch. Tibora Ucnaya a Ing. arch. Miloša Mojžiša. 8. 3. 1956 usmrtila jedna z najväčších lavín v pohorí Nízkych Tatier 16 lesných robotníkov. Obec Dolná Lehota je rodiskom 1. slovenského kozmonauta plk. Ing. Ivana Bellu.
Späť