Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jakubov

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený už v dobe rímskej a veľkomoravskej. Obec sa spomína v roku 1460, v roku 1553 patrila Szerédyovcom a plaveckému panstvu. V roku 1703 úplne vyhorela, v roku 1720 bol v obci mlyn a 22 daňovníkov. V roku 1828 bolo v obci 120 domov a 868 obyvateľov.
Späť