Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Borinka

Základné údaje
V chotári obce boli objavené zvyšky stavieb z rímskych čias. Obec sa vyvinula v podhradí hradu Pajštún, doloženého r. 1273, ktorý od 14. storočia patril grófom zo Sv. Jura a Pezinka, r. 1526 Szerédymu a Salmovcom, v r. 1592 - 1867 Pálffyovcom, neskôr Károlyiovcom. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1314. V 18. storočí tu pracovala pracháreň, medený hámor a papiereň. V roku 1828 mala obec 98 domov a 698 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., pálením vápna a uhlia, výrobou dreveného riadu, metiel a ich predajom v Bratislave a na okolí.
Späť