Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pitelová

Základné údaje
Leží v juž. časti Kremnických vrchov nad vých. výbežkom Žiarskej kotliny. Písomne sa obec spomína v r. 1264 (Kiszelw - Pecheny), kedy patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku. Od r. 1487 bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva. Pôvodne obec ležala pri Hrone, prenesená do hôr bola v čase tur. nebezpečenstva. Obyv. sa zaoberali chovom dobytka, poľnohosp. a prácou v lesoch. Pôvodne barok. kaplnka z r. 1778 bola prestavaná na kostol v r. 1857, barok. oltár Ukrižovania bol prenesený v r. 1779 z jez. kostola v Banskej Bystrici. Pomník SNP je situovaný v hornej časti obce.
Späť