Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Plavé Vozokany

Základné údaje
Ležia na východnom okraji Pohronskej pahorkatiny v plytkej dolinke Vozokánskeho potoka. Osídlenie lokality dokladajú nálezy sídliska laténskeho a rímsko-barbarského. Písomne sa obec uvádza v r. 1327, patrila zemanom z Vozokán, neskôr aj rod. Varádiovcov a Kelechényiovcov, od r. 1746 rod. Hunyadyovcov. Na zač. 17. stor. prepadli obec Turci, v r. 1657 bola spustnutá. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec Plavé Vozokany z pohľadu pestovateľských plôch viniča hroznového, ako i rybárskych a poľovných revírov patrí k obciam s veľkým potenciálom rozvoja agroturistiky. Od r. 2003 je členom Mikroregiónu Laurentius. Patrí k tradičným hostiteľom folklórnych festivalov.

Arma: Osada sa spomína v r. 1266 (Arma), patrila tunajším zemanom.

Silvakez: osada je písomne doložená v r. 1321 (Zyluakuz), patrila zemanom, r. 1536 bola už celkom opustená.

Klas. ref. kostol postavený ako tolerančný pochádza z r. 1785, vežu dostavili v r. 1837.
M. č.: medvecké, plavé vozokany.
Späť