Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Šterusy

Základné údaje
Obec leží na styku severného výbežku Trnavskej pahorkatiny a považského výbežku Podunajskej nížiny. Chotárom preteká Šteruský potok. Obec sa prvýkrát spomína v v r. 1262 pod názvom Cheteruch. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zo staršieho obdobia mladšej doby kamennej. Z jaskyne Veľká pec pochádzajú nálezy pozostatkov medveďa jaskynného, nosorožca. V minulosti bola súčasťou obce aj kopanica Pustá Ves, ktorá je od v r. 1958 súčasťou obce Prašník. Dôležitý je nález pokladu 5230 drobných strieborných mincí, ukrytý po v r. 1619. Medzi pamiatkami obce treba spomenúť rim. kat. kostol sv. Márie Magdalény (pôvodne kaplnka) z r. 1685, malú zvonicu z 18. stor. Medzi drobné sakrálne pamiatky patria prícestné kríže a sochy (mimoriadne hodnotná je rokoková socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1763). Šterusy sú filiálkou fary v Lančári. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a produkciou vína, dnes pracujú v Piešťanoch a vo Vrbovom.
Späť