Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jarabá

Základné údaje
Obec leží na J svahoch Nízkych Tatier pod sedlom Čertovica. V minulosti sa obec delila na osady Dolná, Stredná a Horná Jarabá. Jarabá má starú banícku tradíciu, siahajúcu pravdepodobne do 14. stor., prvá písomná zmienka je z r. 1540. Už v 15. stor. sa tu nachádzali bane a huty banskobystrických súkromných ťažiarov, neskôr patrili banskej komore. Koncom 18. stor. sa namiesto medi začala taviť železná ruda, začiatkom 19. stor. boli v obci hámre na spracovanie surového železa patriace Hrončianskemu komplexu. Keď v Hronci postavili druhú vysokú pec, výroba surového železa sa v Jarabej úplne zastavila. Po zániku baní obyvatelia pracujú v lesnom hospodárstve.

Späť