Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pohronský Ruskov

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na nízkom pravobrežnom vale dolného Hrona. Osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska volútovej, slov. maľovanej a lengyelskej kultúry, sídliska s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry, velatickej kultúry, halštatského, laténskeho s pohrebiskom, ďalej sídlisko rímsko-barbarské a slovanské. Písomne sa obec spomína v r. 1269 (Wruz). Pôvodne patrila kniežatám z kráľ. rodiny, potom kráľovi, v r. 1327 rod. Kačikovcov, v r. 1534 opátovi z Lekýra a v r. 1536 panstvu Levice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1893 tu postavili cukrovar a spojili ho s výkrmňou ošípaných. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Čuda sa spomína ako obec v r. 1437 (Chwda), patrila Štefanovi z Čabrade, neskôr rod. Erdödyovcov a Zeklovcov.

V súčasnosti vyvíja v obci Pohronský Ruskov hospodársku činnosť obilný mlyn. V obci sú výhodné priestory pre umiestnenie priemyselného parku a v okolí dobré podmienky pre vodnú turistiku a rybolov.
Späť