Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kostolište

Základné údaje

Kostolište, ležiace 1 km západne od Malaciek, sa nachádza v strede Záhorskej nížiny. V chotári obce bolo rímsko-barbarské sídlo z obdobia pred rozpadom Rímskej ríše z konca 4. storočia. Samotná obec sa spomína v roku 1271. V listine kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1373 sa popisuje odbočka Českej cesty od Holíča cez Malacky do Bratislavy - "per villas Gnár (Gajary), Kykrillen (Kostolište), Malaczka (Malacky), et Stompa (Stupava)" - sa uvádza jej názov ako Kykrillen. Kostolište sa spomína i v listinách Stibora zo Stiboríc z rokov 1420 a 1423 vyhotovených v Holíči, ktorými ju dáva do zálohy svojmu kastelánovi na Plavci Timorovi z Grünberga za 150 kôp pražských grošov. V roku 1553 patrila obec Szerédyovcom a plaveckému panstvu, mala 13 port. V roku 1720 bolo v obci 25 daňovníkov a v roku 1828 tu bolo 86 domov a 626 obyvateľov. V roku 1820 obyvatelia odmietli plniť ťažké feudálne poddanské povinnosti a vzbúrili sa. Časť obyvateľstva sa v minulosti zaoberala pálením dreveného uhlia.
Späť