Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bzenica

Základné údaje
Leží v Žiarskej kotline pri ústí Vyhnianského potoka do Hrona. Obec sa prvý raz písomne uvádza v r. 1326 (Bezenche) v súvislosti s majetkovým sporom tamojších zemanov s levickým kastelánom. Od 15. stor. patrila pod hradné panstvo Revište, v r. 1563 pripadala mestu Banská Štiavnica, neskôr rod. Dóczyovcov a od r. 1601 hradnému panstvu Šášov. V r. 1663 obec vyplienili Turci. Škola je dokladovaná od r. 1865. V obci sa narodil Andrej Kmeť, (1841 - 1908) - významný slovenský botanik, archeológ, národopisec, zakladateľ slovenského múzejníctva. Jeho život a dielo dokumentuje pamätná izba A. Kmeťa, taktiež pamätná tabuľa s bustou od J. Pospíšila (1959). Kostol sv. Alžbety bol postavený v r. 1939 na mieste staršieho kostola z 13. stor.
M. č.: bukovina, bzenica, záhorčie.
Späť